IQ-värdets nivåer

Människor med IQ högre än 140 har utmärkta förutsättningar för skapande verksamhet, de presenterar sina ledande tankar för andra - visar kunskapens vägar.  Värden mellan 130 och 140 når knappt 3% av populationen. Här är det tal om ett utomordentligt högt IQ-värde.

IQ-värdet över 140

Människor med IQ-värdet högre än 140 har utmärkta förutsättningar för skapande verksamhet; det är de som presenterar sina ledande tankar för andra - visar kunskapens vägar. De är den givna epokens genier - det är de som kommer med nya teorier, konstruerar nya apparater och instrument. Populationen uppvisar endast ungefär 0,2% sådana personer. Kändisar som till exempel Bill Gates eller Stephen Hawking hör hit.

 

IQ-värdet mellan 131 och 140

Värdet mellan 130 och 140 uppnås av mindre än 3 % av populationen. Här handlar det om en utomordentlig hög IQ. Människor med en sådan IQ blir framgångsrika manager eller duktiga specialister inom olika branscher, vetenskapsmän och forskare. Skådespelaren Arnold Schwarzenegger, nuvarande guverneren för staten California, och skådespelerskan Nicol Kidman hör till denna grupp.

 

IQ-värdet mellan 121 och 130

Värdet mellan 121 och 130 uppfattas ligga mycket över genomsnittet. Individer med sådant IQ-värde klarar högskoleutbildning lätt och kan sedan uppnå utomordentligt bra resultat som manager eller inom olika skapande områden. I populationen representerar denna grupp ungefär 6%.

 

IQ-värdet mellan 111 och 120

Mer än genomsnittlig intelligens. En sådan person klarar högskoleutbildning utan några helst problem. Arbetsamhet kan ge ett utomordentlig bra jobb. I populationen representarar denna grupp ungefär 12%.

 

IQ-värdet mellan 101 och 110

Värdet mellan 101 och 110 uppfattas som ett högt genomsnitt. Individen som uppnår ett sådant poängresultat klarar inte högskoleutbildning utan visa svårigheter. Men är du arbetsam och kan jobba konsekvent, kan du komma åt ett utomordentligt bra jobb. I populationen representarar denna grupp hela 25%.

 

IQ-värdet mellan 91 och 100

IQ-värdet mellan 91 och 100 uppfattas som genomsnittlig intelligens, i populationen representerad av ungefär 25%. Individer med en sådant IQ-värde tar studentexamen utan några problem och jobbar sedan för det mesta inom mellersta management.

 

IQ-värdet mellan 81 och 90

Här handlar det om intelligens som ligger lite under genomsnittet. Människor med IQ mellan 81 och 90 går ut grundskolan och blir sedan duktiga handarbetare. I populationen representarar denna grupp 10% .

 

IQ-värdet mellan 71 och 80

Här är det frågan om en lätt mental retardation. Individer med sådant IQ-värde klarar inte den allmäna utbildningen utan kännbara svårigheter, medan som i en specialklass med speciell tillsyn har de nästan inga som helst problem. I populationen representarar denna grupp 10%.

 

IQ-värdet mellan 51 och 70

Här är det frågan om en måttlig mental retardation (debilitet). Individer med IQ-värdet 51 till 70 klarar grundskoleutbildning endast i en spesialklass och under speciell tillsyn. Trots detta kan de sedan köta om sig själva och klara det vanliga vardagslivet. I populationen representarar denna grupp nära på 7%.

 

IQ-värdet mellan 21 och 50

Här är det frågan om en central mental retardation (imbecilitet). En person med motsvarande IQ-värde kommer att sakna utbildning, men kan ändå klara livet på egen hand och leva självständigt. I populationen representarar denna grupp 2%.

 

IQ-värdet upp till 20

Här är det frågan om en svår mental retardation (idioti). En person med motsvarande IQ-värde klarar inte någon utbildning och är i de flesta fallen helt beroende av andras hjälp - kan inte köta om sig själv, lever ofta i sitt äget värld utan att förnimma sin omgivning. Populationen uppvisar 0,2% av personer med sådant IQ-värde.

 

Vilken IQ har du? Ta reda på ditt IQ-verde just nu - online.

IQ-test

Medfödd intelligensTesta din medfödda intelligens i detta enastående IQ-testet som...

Numerisk intelligensTestandet av numerisk intelligens inriktar sig framför allt på...