Numerisk intelligens

Testandet av numerisk intelligens inriktar sig framför allt på matematiska operationer med nummer samt matematiskt tänkande.

I IQ-tester testas den numeriska intelligensen med hjälp av numeriska rader, ifyllandet av uteblivna tecken och liknande. Numerisk intelligens påverkas både av den sociala miljön och åldern. Man kan vidareutveckla den genom regelbunda övningar samt bra utbildning.

Hjälp:

  • Test består av 30 frågor
  • Klicka på det rätta svaret
  • Varje fråga kan lösas enbart på ett enda sätt
  • Du får inte mer än 80 sekunder för varje fråga
  • Testet upptar maximalt 30 minuter
  • Sätt dig bekvämt och se till att du inte blir störd

 

Övriga tester

Medfödd intelligensTesta din medfödda intelligens i detta enastående IQ-testet som...

Numerisk intelligensTestandet av numerisk intelligens inriktar sig framför allt på...