Intelligensmätning

De första försök att mäta människans intelligens gjordes under l800-talet. Då trodde man att individens IQ fastställdes av hjärnans storlek. Idag mäts IQ på ett helt annat sätt - med hjälp av intelligenstest.

De första försök att mäta människans intelligens gjordes redan under 1800-talet. Då trodde man att varje individens IQ fastställdes av storleken på hjärnan. Idag mäts IQ på ett helt annat sätt - genom intelligenstest. De första intelligenstesten togs fram av den franske psykologen Alfred Binet som studerade barnens utveckling. Under tiden har testerna utvecklats och moderniserats fram till dagens varianter som testar både män och kvinnor i alla åldrar.

Även du kan testa din IQ - lätt och snabbt på online IQ-test.

 

Testade områden

För att mäta intelligens används idag olika psykologiska tester, utarbetade av specialiserade fackmän. Intelligenstesterna jobbar först och främst med följande aspekter: uppfattning, förnimmelse samt visuell intelligens, förmåga att kommunicera och språkintelligens, tekniskt tänkande, praktisk intelligens, logiskt tänkande och matematisk intelligens.

 

Komplexa och delvisa tester

Det finns antingen komplexa IQ-tester som utöver individens IQ mäter även andra förmågor (hit hör till exempel: analytisk test, test Army alfa och Army beta, struktur av intelligens test, Wechslers tester och andra) eller delvisa tester - intelligenstester som mäter endast individens IQ, huvudsakligen allmän intelligens. (hit hör tester som Domino, CF 1, CF 2, CF 3, test UNESCO, test av progresiva matriser och andra).

 

IQ-testets olika delar

IQ-test består av flera verbala sub-tester (hit hör till exempel begripande, aritmetik, likheter, ordförråd osv.) och flera prestationsförmågans sub-tester (man skall till exempel måla färdigt en bild, hopbringa olika föremål, ordna/sortera bilder i rätt ordning, …).

IQ-test

Medfödd intelligensTesta din medfödda intelligens i detta enastående IQ-testet som...

Numerisk intelligensTestandet av numerisk intelligens inriktar sig framför allt på...